Fakta om computerskærme

Computerskærmen skal svare til de opgaver, den skal bruges til, og den skal kunne indstilles til den enkeltes behov. Det er vigtigt, at du som bruger udnytter de muligheder, der er, for at indstille og justere skærmen og skærmbilledet.

Det siger loven

 • Skærmbilledet skal være stabilt, fri for flimmer og må ikke udvise ustabilitet af anden karakter
 • Lysstyrke og kontrast på skærmen skal nemt kunne justeres og indstilles efter forholdene i kontoret
 • Tegnene på skærmen skal kunne ses klart. De skal være tilstrækkelig store, og der skal være tilstrækkelig plads mellem tegn og linjer
 • Skærmen skal kunne drejes og vippes uden besvær, så den kan tilpasses brugerens behov
 • Skærmen skal anbringes, så generende blænding undgås
 • Generende reflekser i skærmen skal undgås – derfor bør skærmens overflade og kanter være matte

 • Læs mere: det syger loven om computerskærme

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Tilrettelæg arbejdet, så medarbejderen ikke konstant arbejder ved skærmen
 • Sørg for, at medarbejderne får passende instruktion – fx viden om brug og placering af kontorarbejdspladsens udstyr, og hvilke variationsmuligheder der er ved skærmarbejde, herunder brug af genvejstaster
 • Medarbejdere, der arbejder ca. 2 timer dagligt ved computerskærm, har krav på en synsundersøgelse og en arbejdsgiverbetalt skærmbrille, hvis undersøgelsen viser, der er behov for det
 • Vælg en skrifttype, der er let at læse, hvis I har en virksomhedspolitik om brug af samme skifttype
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen forud for indkøb af skærme, eller ved valg af skrifttype, for at sikre der tages højde for kravene til skærmen

Hvad kan den enkelte gøre

 • Placér skærmen på bordet i en synsafstand på 50-70 cm. Det svarer ca. til din arms længde, hvis skærmen er 15-17 tommer. Ved brug af en større skærm bør afstanden øges
 • Højden på skærmen skal være sådan, at du ser lidt skråt nedad. Så belaster du nakken mindst muligt
 • Den øverste tekstlinje på skærmen skal være ca. 15 cm under din vandrette synshøjde. Kigger du lige ud, bør du netop kunne se hen over skærmens overkant
 • Placér skærmen et stykke væk fra vinduet, med synsretningen parallelt med vinduet for at undgå blænding
 • Indstil skriftstørrelsen, så de store bogstaver er minimum 4 mm høje ved en læseafstand på ca. 50-70 cm
 • Indstil linjeafstanden, så linjerne nemt kan skelnes fra hinanden
 • Arbejd med mørk tekst på lys baggrund; så fremstår teksten tydeligst
 • Lær at bruge genvejstaster
 • Variér dit arbejde – også ved skærmen. Prøv at få nogle pauser fra skærmen – giv evt. en intern besked mundtligt i stedet for på mail
 • Husk at blinke ofte, så du undgår irritation af øjnene
 • Søg hjælp hos en kollega, din leder, din arbejdsmiljørepræsentant eller it-afdelingen, hvis du fx har problemer med at indstille skærmopløsningen

Lovgrundlag


Senest revideret den 4. juli 2023