Fakta om støj og akustik

Støj behøver ikke at være høreskadende for at være et arbejdsmiljøproblem. Unødig støjbelastning skal derfor undgås, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende.

Det siger loven

 • Støj måles i decibel, dB (A), og er et udtryk for lydens styrke. Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A). Det er normalt ikke et problem i et kontorlokale
 • Støj behøver ikke at være høreskadende for at være et arbejdsmiljøproblem. Der er imidlertid ikke sat faste grænser for, hvor meget støj må forstyrre på arbejdspladsen, for det kan ikke måles objektivt
 • Unødig støjbelastning skal undgås, hvis den kan dæmpes med rimelige tekniske eller organisatoriske midler
 • Arbejdspladsen skal være indrettet, så den ansatte ikke påvirkes af støj eller vibrationer mv. fra andre arbejdspladser eller processer
 • Arbejdsrum skal være indrettet, så de akustiske forhold under hensyn til arbejdsrummets anvendelse er tilfredsstillende.
   
 • Læs mere: Det siger loven om støj og akustik

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Arbejdstilsynet anfalder, at støjbelastningen ikke overstiger 45-50 dB(A). Ved det niveau er det muligt at føre en almindelige samtale uden at blive forstyrret af baggrundsstøj
 • Aftal, hvordan I tager hensyn til hinanden, når I taler med kolleger på kontoret eller med kunder i telefonen, og hvordan I kan sige fra over for hinanden, hvis snakken bliver forstyrrende. Det kan være en skriftligt formuleret støjpolitik. Husk at høre arbejdsmiljøorganisationen
 • Vedligehold og rengør kontorsmaskinerne hensigtsmæssigt, så slides de mindre og afgiver dermed mindre støj
 • Ved nyindkøb kan der anskaffes støjsvage computere, printere og kopimaskiner m.m.
 • Vælg evt. en blød gulvbelægning, som fx gulvtæppe, på selve kontoret, da det er med til at forbedre rummets akustik. Gulvbelægningen skal dog kunne rengøres hensigtsmæssigt, da støv forringer indeklimaet
 • Adskil støjende og ikke-støjende arbejde. Placer fx medarbejdere, der har mange telefonsamtaler og småmøder, i særskilte lokaler
 • Opstil flytbare lydabsorberende skillevægge på kontoret, så efterklangstid og lydudbredelse reduceres
 • Overvej, hvor I placerer generende støjkilder, som fx printere og kopimaskiner, og undgå en placering i lokaler med faste arbejdspladser
 • Ved planlægning af nybyggeri kan man gennem valg af gulv-, væg-, og lofttype være med til at reducere støjen. Indtænk også placeringen af arbejdspladser i forhold til støj, fx kan det være en idé at placere rum med faste arbejdspladser væk fra trappeopgange
 • Et passende lydniveau på kontoret bidrager til en positiv oplevelse af hele kontormiljøet og øger effektiviteten. Hvis der derimod er støj og dårlig akustik på kontoret, kan det medføre træthed og nedsættelse af koncentrationsevnen


Hvad kan den enkelte gøre

 • Medvirk til at reducere støjen på kontoret
 • Har I en støjpolitik – så følg den
 • Overvej, hvor højt du taler, og gå hen til den, du taler med
 • Skru ned for telefonens ringetone
 • Stil telefonen videre, hvis du ikke er på din arbejdsplads
 • Hvis du er vant til at have radioen tændt, mens du arbejder, så vær opmærksom på, om det generer andre
 • Luk døren til rum med støjende aktiviteter
 • Brug de maskiner, som støjer mest, på tidspunkter, hvor der ikke arbejder andre ved siden af
 • Sluk kontormaskinerne, når de ikke bruges i længere tid
 • Sidder du i storrumkontor, så hjælp hinanden med at overholde aftalte adfærdsnormer
 • Gå til din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er generet af støj
   

Lovgrundlag


Senest revideret den 4. juli 2023