Vejledning: Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

En vejledning om reglerne for unges arbejde og om instruktion og oplæring af unge. Der er særlige regler til at beskytte de unge, herunder krav til grundig instruktion af de unge, foruden særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med.

Særlige regler for unge

Der er mange fordele ved at ansætte unge. De er fulde af gå-på-mod, vil vise deres værd og ser arbejdspladsen med andre og nye øjne. De unge er dog også en særlig sårbar gruppe på arbejdsmarkedet, fordi de har mindre erfaring, mangler rutine, og fysisk ikke er helt udviklet.

Som arbejdsgiver er der derfor en række forhold, man skal være opmærksom på, da der er særlige regler til at beskytte de unge, herunder krav til grundig instruktion af de unge, foruden særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med.

Tre grupper af unge

Denne vejledning beskriver de arbejdsmiljøregler, som man skal være opmærksom på, når man ansætter unge. Reglerne sondrer mellem følgende tre grupper:

  • Unge, som er under 13 år. Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver.
  • Unge, der er 13-14 år, og unge under 18 år, der stadig er undervisningspligtige.
  • Unge, der er 15-17 år, og som ikke længere er undervisningspligtige. Undervisningspligtig vil sige, at den unge endnu ikke har afsluttet 9. klasse i folkeskolen

Giv en grundig instruktion

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion, så de kan udføre arbejdet fuldt forsvarligt og undgår at komme til skade under arbejdet. Dette betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge er fortrolige med tekniske hjælpemidler. 

Det kan fx være instruktion i brug af en kopimaskine, printer eller anden maskine. Ligesom det kan være instruktion i god løfteteknik og indretning af en skærmarbejdsplads. Det er også vigtigt, at de unge sættes ind i, hvad arbejdet i øvrigt indebærer, og hvilke forventninger der er til dem.

Arbejdsgiveren skal sikre, at de unge har forstået instruktionen, og at de unge følger den.

Relateret materiale

 Senest revideret den 04. juli 2023