Fordybelsespyramiden: En effektiv og hjernevenlig måde at arbejde på

Fordybelsespyramiden er en model med syv trin, der guider jer som arbejdsplads til mere fordybelse i arbejdet – og dermed mere arbejdsglæde og bedre opgaveløsning.

Fordybelse i arbejdet er effektivt og hjernevenligt

Når man har tid og ro til uforstyrret at fokusere på en arbejdsopgave, bliver man mindre stresset og mindre mentalt udmattet. Man udfører også arbejde af højere kvalitet.

Modellen starter fra bunden med motivation, hvor I sammen vælger det trin, der vil være relevant for at jer at fortsætte med. For de fleste vil det være tid, hvor I skal eksperimentere med tid til fordybelse.
Hvert trin er et selvstændigt redskab, men samlet giver de et stærkt fundament for at skabe en god fordybelseskultur hos jer.

Hvorfor er det svært at fordybe sig?

På mange arbejdspladser kan det være svært at fordybe sig. Det skyldes forskellige ting, blandt andet:

  • Åbne kontorer med telefonsamtaler og onlinemøder
  • Kommunikation på mange platforme som mail, chat og sociale medier
  • Møder der fylder kalenderen og bryder dagen op
  • Travlhed og tidspres
  • Sammensmeltning af privatliv og arbejdsliv
  • Kultur der fordrer konstant tilgængelighed
  • Medarbejderens manglende lyst til at logge af for at fordybe sig
  • Mental træthed, stresssymptomer, søvnmangel mv.

Hvad skal der til?

Fordybelse er en kompleks og kreativ mental udfordring, som kræver, at man kan fokusere sin opmærksomhed i et stykke tid. Det er lettest, hvis der ikke er for meget støj – hverken inde i hovedet eller i de ydre omgivelser. Det kræver også, at der er tid til rådighed. Og endelig er det lettest at fordybe sig i en opgave, man finder meningsfuld eller interessant. 

Fordybelsespyramidens syv trin

 Senest revideret den 4. juli 2023