Vejledning: Tag hånd om stressen

Et arbejdshæfte om at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Med viden, inspiration og konkrete metoder til at forebygge og håndtere stress på jobbet.

Indsats mod stress

Arbejdshæftet tager udgangspunkt i, hvad vi hver især kan tage af initiativer eller gøre af indsatser for enten at forebygge stress på arbejdspladsen eller for at håndtere længerevarende og/eller tungtvejende belastninger, der kan føre til stress.

Uanset vores rolle eller placering i organisationen har vi mulighed for – eller måske ligefrem et ansvar for - at gøre en indsats for at undgå stress. Arbejdshæftet er struktureret efter IGLO-modellen, dvs. de fire niveauer i en virksomhed: Individ, Gruppe, Leder og Organisation.

Hvorfor får vi stress?

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer over længere tid. Det kan være på arbejdet, men privatlivets krav og kriser kan også have indflydelse på stress.

Stress er ikke et udtryk for at have travlt. Man kan sagtens have travlt, uden at det fører til stress. Og omvendt kan man sagtens være stresset uden at have travlt. Så længe vi oplever, at vi nok skal klare situationen – eller tænker, at det går nok, selvom vi ikke klarer det – så bliver vi sjældent stressede.

Forebyg stress

Hvis vi ikke får reageret i tide og håndteret den pressede situation, vil stressen udvikle sig, og vi får det dårligere og dårligere, og stresssignalerne bliver tydeligere og tydeligere. Vi ender med at blive overbelastede og risikerer at få et stress-kollaps.

Hent værktøjer om stress (pdf)

Værktøjerne er bearbejdede ud fra vejledning 'Tag hånd om stressen' til brug på kampagnesiden Sammen om trivsel.

Værktøjer til alle:

Værkøjer især til ledere og AMO:Senest revideret den 22. januar 2024