Vejledning: Trivsel på kontoret

Trivsel handler om, at vi oplever velvære og balance. Vi trives nemlig, når vi føler velvære, og når der er balance mellem vores ressourcer og de krav, vi bliver stillet overfor.

Nøglebegreber og værktøjer

At skabe god trivsel på arbejdspladsen kræver, at alle tager ansvar og bidrager. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at ledelsen har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden som helhed. Men i udviklingen af trivslen har alle på arbejdspladsen et ansvar for, at det lykkes.

I denne vejledning beskriver vi en række begreber, der er vigtige, når I arbejder med udviklingen af trivslen. Vi vil ligeledes præsentere en række værktøjer, I enten kan bruge direkte eller lade jer inspirere af til jeres videre arbejde med udviklingen af trivslen.

Første del: Vigtige begreber

Virksomhedens sociale kapital og de seks guldkorn er centrale begreber, når I arbejder med at udvikle trivslen i virksomheden. De seks guldkorn knytter sig til det enkelte job, mens social kapital knytter sig til hele virksomheden/afdelingen. Men begge begreber har en stor indflydelse på trivslen.

Kulturen på arbejdspladsen har også stor betydning for trivslen. Det handler bl.a. om en god omgangstone og om at at I respekterer og anerkender hinanden indbyrdes og de arbejdsopgaver, I udfører.

  • Første del beskriver en række begreber, der er vigtige, når I arbejder med udviklingen af trivslen.
  • Anden del præsenterer en række konkrete værktøjer, I enten kan bruge direkte eller lade jer inspirere af til jeres videre arbejde med udviklingen af trivslen.

Anden del: Nyttige værktøjer

Hæftets anden del rummer en række konkrete værktøjer og metoder, som I kan bruge til at styrke trivslen på arbejdspladsen. De handler bl.a. om trivselspolitik, om at arbejde med den sociale kapital og de seks guldkorn og om at drage trivsel ind i arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV).

Hent værktøjer om trivsel:

Her kan du hente en række af værktøjerne fra vejledningen samt et par supplerende værktøjer, som også kan være nyttige. Værktøjerne er bearbejdede ud fra vejledningen til brug på kampagnesiden Sammen om trivsel.



Senest revideret den 11. september 2023