Vejledning: Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

Indsigt, redskaber og teknikker om forandringer på arbejdspladsen og deres betydning for det psykiske arbejdsmiljø – specielt til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

En hjælp til AMO

Det kan ikke undgås, at forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø i større eller mindre grad, fx i form af usikkerhed, utryghed, manglende information, flere spørgsmål end svar, uoverskuelighed over forandringens omfang, og hvad den kommer til at betyde i hverdagen.

Denne vejledning er først og fremmest skrevet som en støtte til AMO-medlemmer, når de skal forholde sig til forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø.

Forandringer på arbejdspladsen

Forandringer på arbejdspladsen er rigtig mange steder blevet hverdag, fx i forbindelse med:

  • Fysisk flytning af kontor
  • Afskedigelser
  • Outsourcing
  • Implementering af nye it-systemer
  • Organisationsændringer eller sammenlægning af flere afdelinger.

Derfor er det vigtigt, at forandringerne gennemføres med respekt for alle, der påvirkes.

Når forandringer er besluttet

Udgangspunktet for denne vejledning er, at forandringen allerede er besluttet, og at den har et vist omfang og en direkte effekt på flere ledere og medarbejdere. Det kan være hele organisationen, der berøres, eller måske blot en enkelt afdeling.

  • De overvejelser, der gøres, og de redskaber, der bruges, er som udgangspunkt de samme for såvel små som store forandringer, der påvirker få eller mange personer.
  • En mindre forandring for færre personer kræver stadig en forandringshistorie, en planlagt kommunikation og en konkret forklaring på, hvad forandringen vil betyde for de berørte medarbejdere.

Relaterede materialer

 Senest revideret den 01. november 2023