Vidensrapport om hybride arbejdsformer og det psykosociale arbejdsmiljø

Flere og flere medarbejdere og ledere arbejder fleksibelt, hvor opgaver løses andre steder end på arbejdspladsen eller på tidspunkter, man selv vælger. Det skaber en række muligheder og nye udfordringer for såvel ledere som medarbejdere.

Rapporten er inddelt i kapitler og temaer, som forsøger at sammenfatte uddrag af tilgængelig viden samt præsentere de værktøjer, metoder og handlingsanvisninger, der kan anvendes på arbejdspladser i deres fremtidige igangsættelse, anvendelse, beslutninger eller udvikling af hybridarbejde. Rapporten runder af med at pege på nogle tendenser i hybridarbejdet.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Rapport

Emne: Hybridt arbejde

Målgruppe: Ledere og AMO

Sidetal: 73

Udgiver: BFA'erne og Arbejdsmiljørådet

Udgivelsesår: 2023