Vejledning: Tid til APV

En arbejdspladsvurdering (APV) er en vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold. En APV giver mulighed for at få et godt overblik over de områder, der skal tages hånd om.

Alle skal lave APV

Alle arbejdspladser med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV). I skal opdatere APV'en mindst hvert tredje år, eller når der sker væsentlige forandringer på arbejdspladsen.

I denne vejledning får I gode råd om APV samt konkrete eksempler på, hvordan I kan gennemføre den på jeres arbejdsplads. APV behøver ikke at være en omstændelig affære.

En stor del kan nemlig klares på et enkelt møde på arbejdspladsen. Vejledningen er en hjælp til jer, der skal i gang med APV. Om du er leder, medarbejder eller medlem af arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold i en APV

Inden man går i gang med APV, er det vigtigt, at man afsætter tid til at forberede og strukturere det kommende forløb. En APV skal indeholde følgende fem faser, som vejledningen guider jer igennem:

  • Kortlægning af arbejdsmiljøet
  • Vurdering af kortlægningen og konstaterede arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af arbejdsmiljørelateret sygefravær
  • Prioritering af arbejdsmiljøproblemer og handlingsplan
  • Opfølgning

Hvorfor lave en APV?

Formålet med en APV er at sikre, at virksomheden ser på alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet samt arbejder systematisk og løbende med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Overblikket fra en APV gør det nemmere for virksomheden at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativer.

Test din viden

Hent hjælpeskemaer (Word)Senest revideret den 7. september 2023