Om BFA Kontor

I BFA Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser inden for det privat område.

I BFA Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser inden for det privat område. Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for det private kontor- og administrationsområde.

BFA’en sikrer gennem løbende kontakt med arbejdspladserne, at branchens behov dækkes, at vejledninger og materialer opleves som relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledning og materialer opleves som lette at omsætte. Fællesskabet samarbejder om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.

BFA Kontors aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard.

Parterne i BFA Kontor

BFA Kontor er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor bfahandelfinanskontor.dk. BFA Kontor er etableret ved en aftale mellem følgende organisationer:

Arbejdstagerorganisationer

Arbejdsgiverorganisationer


Senest revideret den 04. juli 2023