Få inspiration på hjemmesiden Krop & kontor

Krop & Kontor er en samlet indgang til viden og inspiration om arbejdsmiljø og ergonomi på kontoret. Her kan du få ny viden, redskaber og inspiration til nye indsatser på din egen arbejdsplads.

Direkte genveje til viden

  • Det hybride arbejdsliv. Vi er blevet vant til at arbejde hjemme, i sommerhuset og på farten, og rigtig mange er glade for den nye fleksibilitet. Men det hybride arbejdsliv har også sine udfordringer og dilemmaer. Her sætter vi fokus på nogle af de vigtigste, og hvert tema indeholder dialogspørgsmål til teamet eller arbejdsmiljøorganisationen.
  • Arbejdet ved skærmen. Godt udstyr giver mindre risiko for smerter. Det er ikke i sig selv farligt at arbejde ved skærmen. Men fastlåste arbejdsstillinger og forkert udstyr kan give smerter i bl.a. nakke, skuldre, håndled og ryg. Her kan du finde fakta og inspiration til et godt arbejdsmiljø ved skærmen.
  • Gode rutiner: Skab mere variation ved skærmen. God ergonomi ved skærmarbejde handler først og fremmest om variation i arbejdet og i arbejdsstillinger. Indretning og tilrettelæggelse af arbejdet har stor betydning, men du kan også gøre meget selv for at forebygge smerter.
  • Forebyg smerter - få mere bevægelse i hverdagen. Mange mennesker døjer med smerter i skuldre, nakke, arme og hænder. Det kan der gøres noget ved! En af løsningerne er mere bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen.
  • Godt arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen. At arbejde hjemme er blevet en del af rigtig mange kontoransattes arbejdsliv. I forhold til arbejdsmiljøet kan det give både fordele og ulemper: Det kan være svært at sikre god ergonomi derhjemme, og distancearbejde kan gå ud over de sociale relationer og muligheder for pauser og variation.
  • Ledelse og organisering af det forebyggende arbejde. Digitaliseringen åbner muligheder for et bedre arbejdsliv, men den kan også føre til nye belastninger, som I bør håndtere i fællesskab. Tydelig ledelse og godt samarbejde er afgørende for, at I kan udvikle en god kultur omkring ergonomi og forebyggelse.

Et fælles BFA-projekt

BFA Kontor har udviklet hjemmesiden i samarbejde med BFA Finans og BFA Velfærd og Offentlig Administration. Ved at gå sammen om en fælles hjemmeside, får vi adgang til hinandens materialer og udnytter ressourcerne bedre.


Senest revideret den 4. juli 2023