Ergonomi på kontoret: Fem film til inspiration

BFA Kontor har udarbejdet fem film med fokus på ergonomi og god indretning på kontoret. Filmene er inddelt i små klip, men kan også ses som én film uden pauser.

Filmene giver gode råd i forhold til forskellige områder af ergonomi, herunder variation, indretning af arbejdspladsen samt idéer til udstræknings- og elastikøvelser, der kan laves på kontoret eller derhjemme.

Dårlig indretning og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan medføre gener og smerter og i værste fald skader.

Jo oftere bevægelserne gentages, desto større er risikoen. Derudover er stillesiddende arbejde helbredsskadende. Det afgørende er derfor at få mest muligt variation ind i arbejdet. Det kan opnås ved blandt andet at indrette arbejdspladsen og hverdagen, så der er mulighed for at skifte mellem siddende og stående arbejde, samt ved at skabe gode pladsforhold, så man undgår dårlige arbejdsstillinger.

Filmen med udstræknings- og elastikøvelser er lavet, så du kan sætte filmen på, og lave øvelserne samtidig med filmen kører.

Variation i arbejdet, god indretning og øvelser - samlet version

1. del: Intro – ergonomi på kontoret

2. del: Variation i kontorarbejdet

3. del: God kontorindretning

4. del: Udstræknings- og elastikøvelser

5. del: Opsummering – ergonomi og kontorindretning


Senest revideret den 15. november 2023