Hybridarbejde og det psykosociale arbejdsmiljø: Nyeste viden anno 2023

Flere og flere medarbejdere og ledere arbejder fleksibelt, hvor opgaver løses andre steder end på arbejdspladsen eller på tidspunkter, man selv vælger. Det skaber en række muligheder og nye udfordringer for såvel ledere som medarbejdere.

Arbejdsmarkedets parter har fået udgivet en vidensrapport ved DTU, der henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen (AMO), ledere, samarbejdsudvalg (SU), tillidsrepræsentanter (TR), MED-udvalg (MED) og andre relevante aktører på arbejdspladser, hvor arbejdet udføres fra forskellige lokationer og dermed hybridt.

Baseret på en gennemgang af tilgængelig dansk og international viden, giver rapporten først og fremmest et indblik i ”viden anno 2023”. Der er især fokus på kilder, som er et resultat af tiden efter COVID-19, hvor hjemmearbejdet var påtvunget af lockdown. Rapporten bygger på indsamlede artikler, rapporter og hjemmesider, som forfatterne har fremsøgt eller har fået udpeget som relevante.

Rapporten er inddelt i kapitler og temaer, som forsøger at sammenfatte uddrag af tilgænge­lig viden samt præsentere de værktøjer, metoder og handlingsanvisninger, der kan anvendes på arbejdspladser i deres fremtidige igangsættelse, anvendelse, beslutninger eller udvikling af hybridarbejde. Rapporten runder af med at pege på nogle tendenser i hybridarbejdet.

De fem kapitler omhandler følgende:

  • Kapitel 1 beskriver nogle af de store forandringer i arbejdet, som vi har oplevet de senere år og sætter tal på forandringen med fokus på fleksibilitet og det hybride arbejde.
  • Kapitel 2 beskriver med afsæt i IGLO-modellen de muligheder og udfordringer, som hybridarbejdet giver.
  • Kapitel 3 præsenterer et overblik og en kort beskrivelse af forskellige tilgængelige værktøjer, guides og gode råd.
  • Kapitel 4 præsenterer forfatternes bud på nye og aktuelle perspektiver på fleksibilitet og hybride arbejdsformer.
  • Kapitel 5 anlægger et samlet syn på hybride arbejdsformer og ser på den nye arbejdsform i et større perspektiv.

Vidensrapporten er udgivet af Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) og Arbejdsmiljørådet og udarbejdet af et forskerteam ved DTU Management.

Deltag i webinaret fredag den 29. september kl. 13.00-14.00

På webinaret vil du blive introduceret for hybridarbejdets mange facetter og problemstillinger, herunder f.eks. hybridarbejdets muligheder og udfordringer med afsæt i IGLO-modellen.

Forskerteamet bag rapporten vil også præsentere dig for problemstillingen om individet overfor fællesskabet, da mange oplever, at fleksibilitet for individet ofte skaber større kompleksitet for fællesskabet.

Tilmeld dig webinaret her: Hybridarbejde anno 2023: Fleksibilitet for individet skaber kompleksitet for gruppen (danskindustri.dk)


Senest revideret den 14. september 2023