Fakta om storrumskontorer og åbne kontorlandskaber

Kravene er principielt de samme til små og store kontorer. Men for at opfylde kravene kan det være nødvendigt med særlige tiltal i store og åbne kontorer.

Det siger loven

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 • Overvej, om der skal indføres adfærdsregler, men pas på at de ikke bliver for firkantede, så de reelt hindrer den videndeling, som ofte er et mål
 • Adfærdsregler kan fx beskrive, hvordan man taler til og med hinanden, hvilke snakke der kan tages ved arbejdspladsen, og hvilke der skal tages i et mødelokale, hvordan og hvornår der luftes ud, telefonernes ringetone, viderestilling af telefon, oprydningsstandarden på den enkelte arbejdsplads. Aftal, at det er ok at sige til og fra, hvis reglerne ikke overholdes
 • Sæt de medarbejder, som reelt har brug for at dele viden, sammen
 • Vedrørende den enkelte arbejdsplads – skal det være muligt for medarbejderne at skifte arbejdsstilling, dreje sig på stolen og sætte og rejse sig uden at støde mod bordben, skuffesektioner eller andet. Desuden bør der være mindst 110 cm fri plads bag skrivebordet, således at stolen kan skubbes tilbage uden at støde ind i væggen eller en anden arbejdsplads
 • Overvej kombinationen af dagslys, arbejdspladsbelysning og generelt orienteringslys. Fx vil medarbejdere, der sidder væk fra vinduet, hyppigere have behov for kunstig belysning – og gerne belysning, der minder om dagslys, i modsætning til medarbejdere tæt på vinduet, som til tider vil have brug for at skærme for solen 
 • Vælg lavenergipærer og kontorudstyr, der bruger mindst muligt energi
 • Placer printere og kopimaskiner i et andet rum
 • Ventilation. Kropslugt fra mange mennesker stiller ekstra krav til ventilation i storrum
 • En separat garderobe til vådt og lugtende overtøj er en god idé
 • Støj. Vi påvirkes forskelligt af lyde. Sørg for, at der er steder, hvor man kan sidde og fordybe sig uden at blive forstyrret. Overvej trådløse telefoner, omstilling til faste telefoner og lydløse mobiltelefoner
 • Ved indretning så tænk på, hvordan medarbejderne reelt supplerer hinanden og ikke generer hinanden i det daglige arbejde. Overvej, hvordan eksisterende eller nyt arbejdsrum bedst muligt lyddæmpes i forhold til antallet af medarbejdere og opgaver, der skal løses
 • Indtænk antallet af mødelokaler, stillerum, projektrum og/eller lydisolerende sofaområder, så forholdene passer til de arbejdsopgaver, der skal løses

Hvad kan den enkelte gøre

 • Overhold de aftalte spilleregler om adfærd. Det kan være om brug af radio, udluftning, hvor kollegiale samtaler finder sted, viderestilling af telefon, når du ikke er på din arbejdsplads mv.
 • Hjælp andre med at overholde aftalte adfærdsnormer
 • Fortrolige samtaler passer ikke til storrum
 • Gå hen til den, du taler med
 • Overvej, hvor højt du taler
 • Tænk på, at mange forskellige behov støder sammen, når man arbejder i storrum, så det er bedst, hvis I kan tale åbent om behov og begrænsninger
 • Papirbunker samler støv til gene for indeklimaet, så ryd op og læg væk
 • Sluk for din arbejdslampe, når du ikke bruger den – for at reducere varmen
 • Vær opmærksom på, at virus smitter lettere i storrumskontor end ved enkeltkontorer. Så vær ekstra opmærksom på god adfærd i forbindelse med fx forkølelser

Lovgrundlag


Senest revideret den 04. juli 2023