Fakta om temperatur og træk

Under normale klimaforhold bør temperaturen inden døre være 20-22 grader ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 grader.

Det siger loven 

 • Under normale klimaforhold bør temperaturen inden døre være 20-22 grader ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 grader
 • Ved midlertidig høje udendørs temperaturer, fx ved hedebølge, må det accepteres, at temperatuen indendørs ikke kan holdes under 25 grader
  • Hvis temperatuen er over 32 grader på arbejdspladsen, og luftfugtigheden 40-60 %, skal de ansatte med fysisk arbejde have passende pauser fra arbejdet i de varme lokaler
  • Er der højere luftfugtighed, skal de ansatte tilbydes pauser fra det pågældende arbejde. Pausen skal kunne ske ved en lavere temperatur end 32 grader 
 • Ved stillesidden og stillestående arbejde eller ved arbejde med lille fysisk anstrengelse bør temperaturen ikke komme under 18 grader
 • Temperaturen hen over en arbejdsdag skal helst være forholdvis konstant. Det vil føles ubehageligt med temperaturændringer hen over dagen på over 4 grader
 • For at opnå en behagelig rumtemperatur er det afgørende, at der ikke er store udsving i temperaturen. Retningslinjerne er, at der højest bør være en forskel i temperaturen på 3-4 grader mellem hoved og fod
 • Temperaturreguleringen skal ske på sådan en måde, at de ansatte ikke udsættes for træk eller kuldestråling. Ved en temperatur på 21 grader bør den gennemsnitlige lufthastighed være under 0,15 m/s. Er temperaturen 24 grader eller derover, kan højere lufthastighed accepteres
   
 • Læs mere: Det siger loven om temperatur og træk

Hvad kan arbejdsgiveren gøre

 •  De fleste oplever 20-22 grader som en behagelig temperatur ved stillesiddende arbejde, så overvej, hvordan den temperatur kan opnås
 • Tag højde for, at temperatur og luftkvalitet påvirkes af antallet af personer i lokalet
 • Indstil kontormaskinerne, så de går i "dvale", når de ikke bruges
 • Gener fra varme kan imødegås fx gennem solafskærmning, mindre varmeafgivende pære i lamper samt ved at tilpasse varmesystemet/ventilationen
 • Brug evt. udluftningsventiler til at stabilisere temperaturen
 • Ved ny- og ombygning så indtænk fx placering af døre og vinduespartier i forhold til faste arbejdspladser, korrekt dimensionering af varme og ventilationssystem samt tilvalg af lyskilder, der afgiver mindre varme
 • Lyse farver reducerer varmen fra solen – tænk på det ved valg af materialer til gardiner og persienner

Hvad kan den enkelte gøre

 • Luft ud med jævne mellemrum, fx når du er til frokost eller til møde. Hvis I er flere i kontorlokalet, så aftal det med de andre
 • Sluk lyset, når det ikke er i brug. Unødig varme undgå, og der spares energi
 • Undgå unødig varmepåvirkning – Sluk fx spots, når du arbejder tæt på lyskilderne
 • Skærm af for solen – helst inden den er begyndt at varme for meget
 • Passende påklædning kan bidrage til, at temperaturen opleves behagelig
 • Undgå unødig kulde og træk – fx luk døre efter brug, og hav ikke åbentstående vinduer i længere tid
 • Kontakt leder eller arbejdsmiljørepræsentant ved problemer

Lovgrundlag


Senest revideret den 04. juli 2023