Vejledning: Støj på kontoret

Lyd og kommunikation er en forudsætning for samarbejde og videndeling ved mange typer kontorarbejde. Men samtidig er støj og forstyrrelser et stort problem på mange kontorarbejdspladser.

Acceptabel og generende støj

Der er både god og vedkommende lyd, som man ønsker at fremme, og dårlig og forstyrrende lyd – støj – som skal begrænses. Om støj er generende, afhænger af mange forskellige omstændigheder.

Det afgørende er, om man skal kunne tale ubesværet sammen, om man har behov for videndeling med kolleger, eller om man skal kunne udføre koncentrationskrævende arbejde.

Hent vejledningen Støj på kontoret

Tre årsager til generende støj

  • Arbejdet og sammenhængen man er i: Hvis man fx står ved en fotokopimaskine og udfører et stykke arbejde, som man selv kan kontrollere, kan støjen være kraftig, uden at den føles generende. Men den samme maskine kan være ekstremt generende for en anden person, der ikke har noget med kopieringsarbejdet at gøre og udfører et koncentrationskrævende arbejde.
  • Individuelle forhold: Der er stor forskel fra person til person på, hvordan støj opleves. Nogle har ikke problemer med støj, der giver en oplevelse af liv, puls og ”gang i den”, andre skal have mere ro, og nogle er støjfølsomme og kan slet ikke klare støj.
  • Fysiske forhold: En lang række fysiske størrelser, der kan måles, har stor betydning for, hvor generende lyden er. Det drejer sig fx om lydens niveau, lydens frekvens, om lyden er regelmæssig eller kommer uventet, om der er hørbare (rene) toner i støjen, og endelig om der er god akustik i lokalet. 

Akustik i kontorlokaler

Når vi hører tale i et kontor, kommer en del af lyden direkte fra munden, og en del kommer fra refleksioner fra rummets vægge, loft, gulv m.m. Hvis man er mindre end ca. 2 meter fra hinanden, er den direkte lyd dominerende, men så snart man er længere væk, bliver refleksionerne dominerende. Den lyd, man hører fra kolleger, der ikke sidder i nærheden, er således domineret af refleksionerne i rummet. Derfor har overfladerne i rummet meget stor betydning for lydforholdene i kontoret.

Relateret materialerSenest revideret den 4. juli 2023