Vejledning: Støj på kontoret

Viden og gode råd om støj, akustik og arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser.

Lyd og kommunikation er en forudsætning for samarbejde og videndeling ved mange typer kontorarbejde. Men samtidig er støj og forstyrrelser et stort problem på mange kontorarbejdspladser.

Der er således både god og vedkommende lyd, som man ønsker at fremme, og dårlig og forstyrrende lyd – støj – som skal begrænses. Om støj er generende, afhænger af mange forskellige omstændigheder.

Groft sagt kan man opdele årsagerne til generende støj i tre: Arbejdet og sammenhængen, man er i, individuelle forhold og fysiske forhold. De tre forhold bør håndteres på forskellige måder.

Relateret materiale:

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Vejledning

Emne: Indeklima

Målgruppe: Ledere, medarbejdere og AMO

Sidetal: 58

Udgiver: BFA Kontor

Udgivelsesår: 2017