Vejledning: Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Det er vigtigt at vurdere alle faktorer, som spiller ind på arbejdsmiljøet, når medarbejderne skal anvende bl.a. printere, kopimaskiner og scannere.

Træf de rigtige valg

Ved at træffe de rigtige valg, kan man undgå tør luft, tørre øjne, irriterede slimhinder og støj og samtidig give medarbejderne det optimale arbejdsmiljø.

I denne vejledning får du gode råd om, hvordan I vælger de rigtige kontormaskiner og placerer dem hensigtsmæssigt, så de giver mindst mulig gener i arbejdsdagen.

Hent vejledningen Kontormaskiner og arbejdsmiljø

De vigtigste faktorer

Når I anskaffer og placerer kontormaskiner, er der en række faktorer, som I bør være opmærksomme på og tage stilling til for at opnå et optimalt arbejdsmiljø:

  • Varmeafgivelse: Det er vigtigt at finde ud af, hvor meget energi kontormaskinerne bruger, fordi energien bliver omsat til varme i maskinerne. Det betyder, at maskinerne er med til at opvarme lokalet. 
  • Støj: Det er individuelt, hvornår den enkelte medarbejder opfatter lyde som støj. Det afhænger blandt andet af lydens karakter, niveauet og situationen. Støjen kan give gener som unormal træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Så vær opmærksom på støjniveau, når I køber og placerer kontormaskinerne.
  • Ozon-udledning: Nogle kontormaskiner udvikler ozon, der er en sundhedsskadelig luftart med en ”stikkende” lugt. Maskiner, der udvikler ozon, har ofte et filter, hvor aktivt kul fjerner ozonen.
  • Formaldehyd og andre kemiske stoffer: Så når I placerer maskinen, skal I tage hensyn til udblæsningsluften, der kan indeholde disse forureninger, men også i sig selv kan give gener i form af tørre slimhinder og tør hud. Det er vigtigt at følge brugsanvisningen og vedligeholdelsesvejledningen til maskinen.
  • Papir, støv og partikler: Det kan støve, når man bruger papir i kontormaskinerne. Men mængden af støv afhænger af papirgangen i maskinen, temperaturen hvorved tonerpulveret brændes fast til papiret, toneren og selve papirkvaliteten. Støv og papirfibre kan irritere hud, øjne og luftveje.

Sådan reducerer I forureningen fra maskinerne

  • Sørg for effektiv rengøring
  • Sørg for god vedligeholdelse, husk fx at skifte filtre
  • Sørg for effektiv ventilation fra maskinerne
  • Sørg for at bruge papir, hvor papirfibrene er godt bundne  
  • Hvis der er gener, så overvej at udskifte papirtypen

Relateret materialeSenest revideret den 4. juli 2023