Vejledning: Godt lys på kontoret

Gode lysforhold er vigtige for vores trivsel og helbred. Dagslys er den bedste form for belysning på kontoret – men det er ikke tilstrækkeligt. Kunstig belysning er nødvendig, og her skelnes mellem generel belysning og særbelysning fx over et mødebord.

Godt og dårligt lys

God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og lyset bør tilpasses både arbejdets art og den enkelte persons behov, fx har ældre medarbejdere behov for mere lys.

Dårlige lysforhold kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine og kan give gener for medarbejderen og derved nedsætte effektiviteten og produktiviteten.

Hent vejledningen Godt lys på kontoret

Dagslys og kunstigt lys

Dagslys kombineret med kunstig belysning udgør den samlede belysning på kontorarbejdspladser. Belysningen på kontorarbejdspladser har til formål at:

  • Belyse det, der arbejdes med, så det fremstår tydeligt
  • Sikre, at arbejde og færdsel i og omkring kontoret kan foregå sikkert og forsvarligt

Belysningen skal passe til det arbejde, der bliver udført. Den største del af arbejdet på kontorer foregår ved en computerskærm. Det stiller krav til både dagslys og den kunstige belysning, hvis arbejdet skal foregå uden gener. For at undgå gener fra belysningen skal der være fokus på:

  • Blænding
  • Refleksioner
  • Kontrastforhold
  • Variation
  • Styring

Styring på lyset og anvendelse af energibesparende lyskilder kan minimere energiforbruget til den kunstige belysning. Energibesparelser skal altid planlægges, så besparelserne ikke medfører forringet kvalitet af belysningen.

Test din viden

Relateret materiale

 Senest revideret den 4. juli 2023