Introduktion til konflikthåndtering

BFA Kontor har udviklet et materiale om håndtering af konflikter og hvordan man skaber en kultur på arbejdspladsen, som gør jer gode til at forebygge og håndtere konflikter.

Forskellen på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø og dem med et belastende arbejdsmiljø er ikke, om der er konflikter eller ej, men hvor god man er til at håndtere dem.

Du får her indblik i, hvordan I kan arbejde henimod en konflikthåndterende kultur, med viden om:

  • Hvilken rolle arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, medarbejdere og ledere kan spille
  • Hvordan man bedst kan hjælpe kolleger med at løse en konflikt uden selv at blive del af den 
  • Hvordan man laver en god konflikthåndteringspolitik, der kan være med til at håndtere og begrænse konflikter

Til sammen kan det skabe en god konflikthåndteringskultur.

Konflikter har potentiale

Uløste konflikter kan gøre stor skade på arbejdspladsen. Men hvis man går ind i konflikten og håndterer den rigtigt, kan man afdække de frustrationer, ønsker og behov, som ligger til grund for konflikten. Og så kan resultatet faktisk være bedre samarbejde og trivsel.

Hør Mette Juel Madsen, faglig leder på Center for Konfliktløsning forklare hvordan.
 

Indledning – hvad er konflikter?

Der er konflikter på alle arbejdspladser – fra irritationer og smågnaverier til optrappede og fastlåste konflikter.

Forskellen på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø og dem med et belastende arbejdsmiljø er ikke, om der er konflikter eller ej, men hvor god man er til at håndtere dem. 

Når der er optrappede konflikter, kan det have store konsekvenser og gå ud over samarbejdet. Information flyder ikke som det plejer, og idéer udveksles ikke. Måske er der endda sygemeldinger og nogle kan miste lysten til at komme på arbejde.

Men hvad er konflikter egentlig?

Konflikter er uenigheder, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det betyder, at der både er noget parterne i konflikten uenige om – fx hvem der skal tage en bestemt arbejdsopgave. Og samtidigt er der spændinger mellem parterne – fx kan den ene part synes, at den anden er urimelig, mens den anden part til gengæld kan synes, at den første er smålig. Men almindelig uenighed alene er ikke nok til, at man har en konflikt.

Der kan dog sagtens være tale om en konflikt, selvom parterne ikke har udvekslet et eneste hårdt ord. Bare den ene er begyndt at tænke på den anden som fx urimelig, nærtagende, en idiot eller lignende kan der være tale om en alvorlig konflikt, som påvirker samarbejdet.

Man kan vælge at håndtere konflikter, så det på overfladen ser ud som om, konflikten er løst. Det kan være ved at undgå at gå ind i det, og håbe det forsvinder af sig selv. Det gør det sjældent. 

Eller ved, at en leder træffer en beslutning, der håndterer selve sagen, men ikke tager hånd om spændingerne imellem parterne. Så vil konflikten ofte bluse op igen, spændingerne er der stadig.

Endelig kan den ene part i konflikten diktere en løsning, som den anden part så blot vælger at acceptere. På et tidspunkt genopstår konflikten, fordi der enten fortsat er uenighed, eller fordi der stadig er spændinger mellem parterne.

En holdbar konflikthåndtering tager vare på begge parters interesser og behov - og på relationen mellem parterne.

En konflikthåndterende kultur

Du får her indsigt i, hvad I sammen kan gøre for at skabe en kultur som på en god måde håndterer konflikterne på jeres arbejdsplads.

En konflikthåndterende kultur er kendetegnet ved, at man har en samarbejdskultur, hvor

  • konflikter tages op
  • der arbejdes med konflikter 
  • der tales med rette vedkommende om dem, og ikke mindst, at
  • der findes løsninger på konflikterne.
  • løsninger på konflikter både tilgodeser arbejdspladsen og de involverede parter.

Det kræver både, at den enkelte evner at tale åbent om konflikten og dens løsninger, men også at arbejdspladsen igangsætter nogle fælles tiltag.

Tiltagene kan blandt andet omfatte en fælles politik, der beskriver, hvordan konflikter håndteres på arbejdspladsen, og hvor der udpeges ressourcepersoner (kollegaer, ledere eller tillidspersoner), som kan gennemføre afklarende samtaler med de kolleger, der er i konflikt.

Du kan læse mere om konflikthåndteringspolitik, og om afklarende samtaler.

Læs mere:


  

Se flere film om konflikter

At lytte nærværende

Hvornår tager du konflikten?

Afklarende samtale

Konflikthåndteringspolitik


Senest revideret den 12. december 2023