Introduktion til konflikthåndtering

BFA Kontor har udviklet et materiale om håndtering af konflikter og hvordan man skaber en kultur på arbejdspladsen, som gør jeg gode til at forebygge og håndtere konflikter. Se materialet her.

Forskellen på arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø og dem med et belastende arbejdsmiljø er ikke, om der er konflikter eller ej, men hvor god man er til at håndtere dem.

Du får her indblik i, hvordan I kan arbejde henimod en konflikthåndterende kultur, med viden om:

  • Hvilken rolle arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, medarbejdere og ledere kan spille
  • Hvordan man bedst kan hjælpe kolleger med at løse en konflikt uden selv at blive del af den 
  • Hvordan man laver en god konflikthåndteringspolitik, der kan være med til at håndtere og begrænse konflikter

Til sammen kan det skabe en god konflikthåndteringskultur.

Konflikter har potentiale

Uløste konflikter kan gøre stor skade på arbejdspladsen. Men hvis man går ind i konflikten og håndterer den rigtigt, kan man afdække de frustrationer, ønsker og behov, som ligger til grund for konflikten. Og så kan resultatet faktisk være bedre samarbejde og trivsel.

Hør Mette Juel Madsen, faglig leder på Center for Konfliktløsning forklare hvordan.

 

  Senest revideret den 22. august 2023