Arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder med mindst 35 ansatte

Når I er mindst 35 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen beskriver, hvordan i organiserer jer, og hvordan indsatsen kan gennemføres i praksis.

Arbejdsgiveren har altid det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer.

Når I er mindst 35 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation, AMO, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Læs her, hvordan i organiserer jer, og hvordan indsatsen kan gennemføres i praksis.

AMO's opbygning

Når I er mindst 35 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

  • En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder.
  • Et arbejdsmiljøudvalg består af medlemmer fra jeres arbejdsmiljøgrupper samt en formand. Formanden er arbejdsgiveren eller en repræsentant, som kan handle og træffe beslutning om arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdsgiverens vegne.

Hvis der på virksomheden er en eller to arbejdsmiljøgrupper udgør disse arbejdsmiljøudvalget sammen med formanden. Hvis der på virksomheden er tre eller flere arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig to repræsentanter til at indgå i udvalget, og på samme vis vælger lederrepræsentanterne to til at indgå i udvalget.

AMO's opgaver

  • AMO's strategiske opgaver har et planlæggende, fremadrettet og koordinerende sigte. Heri ligger bl.a. at indtænke arbejdsmiljøet og AMO's rolle, når virksomhedens fremtidige planer drøftes. Fx når nye måder og metoder indføres, der sker organisationsændringer, når nye it-systemer og tekniske hjælpemidler indkøbes, eller virksomheden sætter et særligt fokus på at øge engagementet eller nedbringe sygefraværet.
  • Det daglige arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøgruppen/-erne. Formanden i arbejdsmiljøorganisationen er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde og de mere overordnede opgaver.

Test din viden

Hent hjælpeskemaer (Word):

Relateret materiale:

 Senest revideret den 18. oktober 2023