Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor I evaluerer det forgangne år og planlægger det nye.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvordan samarbejdet og arbejdsmiljøopgaver skal tilrettelægges for det kommende år. Målet er, at I arbejder forebyggende med arbejdsmiljøet.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at drøftelsen finder sted, samt at de ansatte bliver hørt i nødvendigt omfang forud for drøftelsen.

Efter drøftelsen bør det være klart

  • Hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal forløbe i det kommende år
  • Hvilke beslutninger der er truffet
  • Hvordan I vil følge op på de beslutninger, der er truffet
  • Hvordan deltagerne kan genfinde informationer, forslag og beslutninger, der er kommet frem under drøftelsen
  • Hvordan man sikrer, at det kan vurderes, om de fastsatte mål er nået

Opfølgning på drøftelsen: Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der er truffet, og at ledelsen og medarbejdere får information om dette.

Hent hjælpeskemaer (Word):

Relateret materiale:

 Senest revideret den 13. juli 2024