Arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder med 10-34 ansatte

En vejledning om opgaver, roller, uddannelse og organisering af arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder med 10-34 ansatte. Når I er mellem 10 og 34 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationens opbygning

Når I er mellem 10 og 34 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Som udgangspunkt består den af mindst tre personer: En udpeget arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en formand, som er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 

Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal AMO bestå af to eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og tilsvarende eller færre udpegede ledere, foruden en formand. Lederrepræsentanten kan varetage arbejdsmiljøarbejdet i AMO for et eller flere dækningsområder, hvorfor der kan være færre leder- end arbejdsmiljørepræsentanter i AMO.

AMO varetager både de overordnede strategiske opgaver og de daglige og praktiske arbejdsmiljøopgaver. I praksis er det arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne, der varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde. Formanden i AMO er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Strategiske og daglige opgaver

  • AMO's strategiske opgaver har et planlæggende, fremadrettet og koordinerende sigte. Heri ligger bl.a. at indtænke arbejdsmiljøet og AMO's rolle, når virksomhedens fremtidige planer drøftes. Fx når nye måder og metoder indføres, der sker organisationsændringer, når nye it-systemer og tekniske hjælpemidler indkøbes, eller virksomheden sætter et særligt fokus på at øge engagementet eller nedbringe sygefraværet.
  • Det daglige arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter. Formanden i arbejdsmiljøorganisationen er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde og de mere overordnede opgaver.

Test din viden

Hent hjælpeskemaer (Word):

Relateret materiale:

 Senest revideret den 18. oktober 2023