Arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder med 1-9 ansatte

Når din virksomhed har 1-9 ansatte. Regler, råd og metoder om, hvordan I kan sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø i virksomheden.

Arbejdsgiveren har altid det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer.

En lille virksomhed med 1-9 ansatte skal løse de samme arbejdsmiljøopgaver som virksomheder med over 9 ansatte. Det foregår i et direkte samarbejde mellem ledelsen og samtlige ansatte. 

Det skal I tage hånd om

Årlig arbejdsmiljødrøftelse: En gang om året skal I gennemføre ”den årlige arbejdsmiljødrøftelse”, som har til formål, at I arbejder forebyggende og dermed ikke afventer til eventuelle problemer opstår. I skal gøre status på det forgange års arbejdsmiljøarbejde og beslutte, hvad I vil have fokus på i det kommende år.

Arbejdspladsvurdering, APV: I skal minimum hvert tredje år, eller ved større organisatoriske forandringer udarbejde en APV. Formålet er at sikre, at I får taget hånd om de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, samt at I arbejder systematisk med at løse konstaterede arbejdsmiljøproblemer.

Desuden skal I forholde jer til de relevante aspekter af et godt arbejdsmiljø, herunder:

  • Instruktion og oplæring af nye medarbejdere
  • Forebyggelse og håndtering af arbejdsskader
  • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • Ergonomi og fysisk arbejdsmiljø

Test din viden

Hent hjælpeskemaer (Word):

Relateret materiale:Senest revideret den 18. oktober 2023