Til undervisere: Materiale til undervisning af arbejdsmiljørepræsentanter

Denne side er udarbejdet for undervisere af den brancherettede arbejdsmiljøuddannelse inden for kontor- og administrationsområde. Formålet med siden er at give inspiration til undervisningen på uddannelsen.

Kontorrelevante cases

BFA Kontor har udarbejdet 10 cases, der omhandler forskellige kontorrelevante arbejdsmiljøemner. Casene kan bruges til dialog eller til undervisning til at drøfte relevante emner for ledere og medarbejdere. 

Har du brug for eksemplarer af BFA Kontors vejledninger til undervisningen, så kontakt os på telefon 3374 6339 eller pr. e-mail info@bfakontor.dk 

Case 1. Storrumskontorer

Situationen:

I står over for at skulle gå over til at arbejde i storrumskontorer. I er som arbejdsmiljøgruppe sat til at belyse de problemer, der kan opstå, eksempelvis i forbindelse med støj og indeklima, fx udluftning og varme.

Opgave:

 1. Hvordan vil I finde ud af, hvilke forhold der kan skabe problemer?
 2. Hvor kan I hente inspiration?
 3. Hvad har I af ideer til at imødekomme problemer omkring temperatur, udluftning og støj?

Case 2. Arbejdsstillinger

Situationen:

Du har netop været på arbejdsmiljøkursus. Her var der en ergoterapeut, der holdt oplæg om arbejdsstillinger i forbindelse med skærmarbejde.

Da du kommer tilbage til virksomheden, lægger du mærke til, at mange faktisk sidder forkert ved computeren, og de varierer i hvert fald ikke deres arbejdsstillinger i løbet af dagen.

Du kommenterer det overfor et par af kollegerne, som siger, at de faktisk ikke har tænkt over, hvordan de sad og bevægede sig i løbet af dagen. Derfor foreslår du, at der på det næste personalemøde er en drøftelse omkring arbejdsstillinger ved skærmarbejdet.

Opgave:

 1. Hvordan får man de ansatte til at variere deres arbejdsstillinger i løbet af dagen?
 2. Hvor kan der hentes viden om arbejdsstillinger m.v., hvis nogle af de ansatte skulle være interesseret i det?
 3. Hvilke emner skal være i fokus til mødet?

Case 3. Indeklima

Situationen:

På kontoret har I gennemført arbejdspladsvurdering (APV). I forbindelse med kortlægningen af arbejdsforholdene er I blevet opmærksom på, at flere af jer har problemer med hovedpine og trætte øjne, når I har været på kontoret en hel dag. I har også fået bemærkninger om, at luften føles tør, og der bliver forholdsvis varmt i lokalet.

I bureauet, hvor der er ca. 20 ansatte, er arbejdspladserne placeret, så der er 3-4 medarbejdere i samme lokale. Kontorerne har sydvendte vinduer.

Flere har klaget over rengøringsstandarden. Men rengøringspersonalet siger, at de ikke kan gøre bedre rent, når der ikke er ryddet op fra de ansattes side.

Med baggrund i dette har I besluttet at se nærmere på indeklimaet på kontoret.

Opgave:

 1. Hvad kan årsagen være til medarbejdernes gener og varme på kontoret?
 2. Hvad kan der gøres for at hindre eller reducere generne?
 3. Hvordan vil I foreslå, at løsningerne bliver prioriteret? 

Case 4. Kontormaskiner

Situationen:

Grundet udvidelse står virksomheden nu over for at skulle udskifte kopimaskine og printer. Maskinerne skal kunne kobles op på netværket, så alle 10 ansatte kan bruge dem. Dog er der tale om, at den administrative medarbejder, der printer mest ud, skal have sin egen printer.

Virksomhedens leder skal nu, i fællesskab med arbejdsmiljørepræsentanten, opstille en liste med krav til en kommende leverandør af maskinerne samt finde ud af, hvordan de skal placeres i virksomheden.

Opgave:

 • Hvilke krav vil du/I foreslå, der skal stilles til leverandøren af maskinerne?
 • Er der nogle forhold, som virksomheden selv bør være opmærksom på inden anskaffelse?
 • Hvordan kan instruktionen i brug af de nye maskiner tænkes at foregå?

Case 5. Belysning

Situationen:

Arbejdsmiljøgruppen i en organisation er blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan der sikres en god belysning.

Opgave:

 1. Hvilke krav er der til belysning på kontorarbejdspladser?
 2. Hvordan sikres en god belysning ved skærmarbejde?
 3. Er der forhold, man skal være opmærksom på, når der skal vælges belysning?

Case 6. Hjemmearbejde

Situationen:

Du er leder i et revisionsfirma med ca. 40 ansatte. Mange ansatte har overarbejde i forårsperioden, hvor årsregnskaber skal afsluttes. Derfor vil du gerne give mulighed for at indføre fleksible arbejdstider, hvilket bl.a. indebærer mulighed for at kunne arbejde hjemmefra.

Du beslutter at se på, hvordan en ordning om hjemmearbejde kan fungere.

Opgave:

 1. Du finder ud af, at det er nødvendigt at inddrage andre i opgaven. Hvem vil du tage med i planlægningen?
 2. I opstiller en liste over ting, der skal afklares eller diskuteres inden ordningen træder i kraft. Hvad skal der stå på denne liste?

Case 7. Sundhedsfremme

Situationen:

Lederen af en større kontorvirksomhed er blevet opmærksom på emnet sundhedsfremme. At virksomhederne nu bør tænke sundhed og arbejdsmiljø sammen.

Hun beder derfor arbejdsmiljøudvalget komme med et oplæg til bestyrelsen om, hvad det er for noget, og om det er noget, som de synes virksomheden skal overveje.

Opgaven består i at udfærdige et notat til bestyrelsen, som skal beskrive:

 1. Hvilke tiltag kan virksomheden overveje, hvis de gerne vil tænke sundhed og arbejdsmiljø sammen?
 2. Hvilke tiltag vil I anbefale bliver gennemført på virksomheden? Hvorfor? 

Case 8. Arbejdsulykke og erhvervssygdom

Situationen:

Du har som arbejdsmiljørepræsentant fået til opgave at varetage alt, der vedrører arbejdsskader i virksomheden.

Opgave:

 1. Hvad gør du, hvis en medarbejder falder og brækker armen?
 2. En medarbejder i afdelingen klager over tiltagende smerter i arme og skuldre. Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, og hvad anbefaler du medarbejderen at gøre?
 3. Hvad er forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?

Case 9. Psykisk arbejdsmiljø

Situationen:

Efter et par år med en rimelig stor personaleudskiftning, mener direktøren, at det må være på tide at sætte ind for at holde på medarbejderne.

Som det første vil han finde ud af, hvorfor der egentlig har været den store personaleudskiftning, og derefter ønsker han at få alle på banen med deres ideer til, hvordan man på virksomheden kan opnå den gode arbejdsdag.

Det viser sig, at ikke alle ansatte på virksomheden er lige tilfredse med at være der. Det er svært at sige præcist, hvad der er galt, men der er en del konflikter medarbejderne imellem, og en medarbejder har været sygemeldt med stress.

Som ny bliver man meget overladt til sig selv og ved ikke rigtig noget om, hvad der foregår på virksomheden.

Direktøren indkalder derefter arbejdsmiljøudvalget til en drøftelse af situationen.

I er nu deltagere på dette møde.

Opgave:

 1. Hvad kan hjælpe til at gøre virksomheden til en bedre arbejdsplads?
 2. Nævn 3-5 faktorer, som I synes er vigtige, og begrund valget.
 3. Hvordan kan ansatte som ledere bidrage til at skabe en god arbejdsdag?
 4. Hvad er jeres næste skridt mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen?
 5. Hvordan vil I måle, om medarbejderne oplever mere trivsel? 

Case 10. Indretning af skærmarbejdspladsen

Situationen:

En IT-virksomhed står over for at skulle flytte i nye lokaler. For at kunne tilgodese arbejdsmiljøet på de nye kontorer, har projektgruppen bedt arbejdsmiljøgruppen, i samarbejde med ledelsen, at opstille de krav og hensyn, som indretningen af skærmarbejdspladsen skal opfylde, for at være hensigtsmæssigt indrettet.

Opgave:

 1. Hvilke krav og hensyn vil I give til projektgruppen?
 2. Hvilke øvrige råd vil I give videre til projektgruppen?

Relateret materiale

 Senest revideret den 4. juli 2023