Vejledning: Indtænk arbejdsmiljøet ved ombygning, leje og indretning af kontoret

Vejledningen giver gode råd om, hvordan I sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø fra begyndelsen – og fremadrettet – når de eksisterende fysiske rammer skal erstattes af nye.

"Indtænk arbejdsmiljøet" fokuserer på processen, der begynder med, at behovet for nye fysiske ram­mer erkendes, og slutter med, at I har taget de nye rammer i brug. Vejledningen forklarer, hvordan arbejdsmiljøhensyn kan varetages gennem denne proces.

Indtænk arbejdsmiljøet ved ombygning, leje og indretning af kontoret (pdf)

Inddrag brugerne

Det er vigtigt at inddrage brugerne for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø i de nye kontorer. Inddragelse fremmer også brugernes ejerskab til de nye kontorer. Brugerinddragelse er imidler­tid ikke den eneste metode til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø. Vejledningen peger på andre metoder, der med fordel kan supplere brugerind­dragelsen.

Faser i processen

Vejledningen deler processen fra behovs­erkendelse til ibrugtagning af de nye kontorer op i en række faser. Derefter er der et afsnit for hver fase, hvor vejledningen forklarer, hvordan arbejdsmiljøhensyn kan varetages.

Indledningsvis er der en oversigt over, hvilke roller, opgaver, ansvar m.m. medarbejdere, ledere, arbejdsgiveren og andre aktører har i processen. Vejledningen rundes af med tjeklister til de forskellige faser og henvisninger til yderligere information.

Relateret materialeSenest revideret den 04. juli 2023