Vejledning om hjemmearbejdspladser

Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde. Hvis du regelmæssigt arbejder hjemme mere end to hele dage om ugen, gælder de almindelige regler for skærmarbejde.

Krav til hjemmearbejdspladsen

Arbejdsopgaver, der skal løses som hjemmearbejde, skal egne sig til at blive udført med fleksibilitet og selvstændighed og de skal helt eller delvist kunne løses uden fysisk tilstedeværelse på kontoret.

Der gælder særlige krav, når hjemmearbejdet ved en computer foregår i hele arbejdstiden eller gennemsnitligt mindst én dag om ugen, eller ca. to timer eller mere stort set hver dag. Så gælder de almindelige regler for skærmarbejde - med enkelte undtagelser som fx krav om loftshøjde og ventilation.

Hvem har ansvaret?

Arbejdsgiveren, som har overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden, også ved hjemmearbejde. Det særlige ved hjemmearbejde er, at arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen ikke har krav på at komme på besøg i hjemmet for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden.

Hvem betaler?

I forbindelse med etablering af hjemmearbejdspladsen, skal man huske at aftale hvor ofte medarbejderen må benytte sig af hjemmearbejdspladsen, og hvem der betaler for:

  • PC-udstyr
  • Vedligeholdelse, service og reparation af udstyret (eksempelvis PC-udstyr)
  • Etablering og løbende udgifter af telefon og datatransmission
  • Kontorbord, stol, belysning m.m.

Vær opmærksom på, at medarbejderen bliver beskattet, hvis der stilles fri telefon, computer eller internet til rådighed. Dog bliver internet opkobling ikke beskattet, hvis det er muligt at gå på arbejdspladsens net.

Relateret materiale

 Senest revideret den 4. juli 2023