Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet ”den årlige arbejdsmiljødrøftelse”.

Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvordan samarbejdet og arbejdsmiljøopgaver skal tilrettelægges for det kommende år. Målet er, at I arbejder forebyggende med arbejdsmiljøet.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at drøftelsen finder sted, samt at de ansatte bliver hørt i nødvendigt omfang forud for drøftelsen.

Hent hjælpeskemaer (Word):

Relateret materiale:

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Vejledning

Emne: Arbejdsmiljøarbejdet

Målgruppe: Ledere, ansatte og AMO

Sidetal: 5

Udgiver: BFA Kontor

Udgivelsesår: 2024