Om BFA Kontor

BFA Kontor er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor
 
I Branchefællesskabet for arbejdsmiljø inden for Handel, Finans og Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de tre brancher. Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for detailhandel, finansområdet og det private kontor- og administrationsområde.
 
BFA’en sikrer gennem løbende kontakt med arbejdspladserne, at branchens behov dækkes, at vejledninger og materialer opleves som relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledning og materialer opleves som lette at omsætte. Fællesskabet samarbejder om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.
 
BFA’ens aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de respektive brancher.
 
BFA Handel, Finans og Kontor er etableret ved en aftale mellem organisationerne:
 
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Drivkraft Danmark, HK Privat, HK Handel, Fødevareforbundet NNF, PROSA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.
 
Fandt du ikke det du søgte, eller har du spørgsmål til BFA Handel, Finans og Kontor, så skriv til info@bfahandelfinanskontor.dk 

Hvem repræsenterer BFA Kontor

Arbejdstagerorganisationer

Arbejdsgiverorganisationer

 Repræsentanter i BFA Kontor

 
HK/Privat

Anja C. Jensen
Kirsten Estrup Madsen 
Else Vestergaard
Per R. N. Nielsen
Lil Foged

 

HK/Handel

Tine Mathiesen

PROSA

Bjørn Vitoft

Dansk Erhverv

Anne-Marie Røge Krag
Jakob Bo Urhammer
Gitte Garset

Dansk Industri

Jan Lorentzen 

Lederne

Nanna Simone Jensen