Om BFA Kontor

BFA Kontor er den del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor
 
I Branchefællesskabet for arbejdsmiljø inden for Handel, Finans og Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de tre brancher. Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for detailhandel, finansområdet og det private kontor- og administrationsområde.
 
BFA’en sikrer gennem løbende kontakt med arbejdspladserne, at branchens behov dækkes, at vejledninger og materialer opleves som relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledning og materialer opleves som lette at omsætte. Fællesskabet samarbejder om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.
 
BFA’ens aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de respektive brancher.
 
BFA Handel, Finans og Kontor er etableret ved en aftale mellem organisationerne:
 
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Benzin- og oliebranchens Arbejdsgiverforening, HK Privat, HK Handel, Fødevareforbundet NNF, PROSA, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.
 
Fandt du ikke det du søgte, eller har du spørgsmål til BFA Handel, Finans og Kontor, så skriv til info@bfahandelfinanskontor.dk 

Hvem repræsenterer BFA Kontor

Arbejdstagerorganisationer

Arbejdsgiverorganisationer

 Repræsentanter i BFA Kontor

 
HK/Privat

Marianne Vind Petersen
Kurt Jørgensen
Else Vestergaard
Per R. N. Nielsen

HK/Handel

Tine Mathiesen

PROSA

Henrik Jacobsen

Dansk Erhverv

Anne-Marie Røge Krag
Jakob Bo Urhammer
Sanne Bjørkvik

Dansk Industri

Jan Lorentzen 

Lederne

Nanna Simone Jensen