Typer af arbejdsulykker på kontorområdet

De typiske skader, der sker indenfor det private kontor- og administrationsområde, vedrører forstuvninger og knoglebrud. Sammenlignet med andre brancher er det private kontorområde den branche, hvor der sker færrest ulykker. Det mindre antal ulykker giver alligevel anledning til at forebygge, at ulykker sker.  

I nedenstående tabel fremgår typer af anmeldte arbejdsulykker samt incidensen. Incidenstal anvendes til at kunne belyse udviklingen af ulykker pr. år samt til at kunne sammenligne med øvrige brancher. Ulykkesincidens beregnes ved at sætte antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. 

 

Arbejdsulykker
2012
2013
2014
 
Knoglebrud
198
175
225
 
Forstuvning
519
502
502
 
Sårskade
191
153
137
 
Termisk skade
15
10
15
 
Bløddelsskade
71
44
25
 
Ætsning
2
2
7
 
Forgiftning
14
7
15
 
Amputation
4
4
8
 
Død
1
2
1
 
Andet, uoplyst
428
534
510
 
I alt
 
1.443
1.433
1.445
 
Antal beskæftigede
278.704
284.230
291.032
 
Incidens, BAR Kontor
52
50
50
 
Incidens, alle brancher
155
154
151
 

 
 
 
 

        

 
 
 


 

 * Opgørelse over anmeldte arbejdsulykker i 2015 opgører Arbejdstilsynet ultimo 2016, og BFA Kontor modtager opgørelse primo 2017.