COVID-19-test af indrejsende arbejdskraft


BFA’erne er på grund af det stigende smittetryk netop blevet bedt om, at sprede budskabet om muligheden af test af indrejsende arbejdskraft til arbejdsgiverne og medarbejderne på de danske arbejdspladser.
 
Arbejdstagere fra højrisikolande opfordres til at blive testet, men ALLE kan benytte sig af tilbuddet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor information om test findes på både dansk, engelsk, tysk og polsk.