Ny vejledning: Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

BAR Kontor udgiver ny vejledning om ansættelse af unge under 18 år i kontorvirksomheder, som beskriver, hvad du skal være opmærksom på i forhold til unges arbejdsmiljø.

 
BAR Kontor udgiver vejledningen Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet
 
Det er vigtigt, unge får en god og sikker start på arbejdslivet, og fra start af får tillært sig en sikker adfærd, så ulykker og nedslidning undgås. Som arbejdsgiver er der desuden en række forhold, du skal være opmærksom på, når du har ansat unge under 18 år, da der er særlige regler for at beskytte de unge på arbejdsmarkedet.
 
BAR Kontors seneste vejledning ”Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet” beskriver blandt andet krav vedrørende grundig instruktion, hvad de unge må løfte, de særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med.
 
Reglerne vedrørende ansættelse af unge under 18 år, sondrer mellem følgende tre grupper:
  • Unge, som er under 13 år. Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver
  • Unge, der er 13-14 år, og unge under 18 år, der stadig er undervisningspligtige
  • Unge, der er 15-17, og som ikke længere er undervisningspligtige.
Vejledningen kan bestilles på info@barkontor.dk eller købes i Arbejdsmiljøbutikken.dk. Vejledningen kan også downloades på www.barkontor.dk 
 
Kontaktpersoner:
Fællessekretariatet: Pia Sørensen, tlf. 3374 6339
Arbejdsgiversekretariatet: Rikke Rus Hatorp, Dansk Erhverv, tlf. 3374 6295
Arbejdstagersekretariatet: Heidi Lisette Bille, HK/Privat, tlf. 3330 4425
 
Om BAR Kontor
I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK/Handel og Prosa.