Fakta om kundekontaktcentre og arbejdsmiljøet

Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde og engagement på din arbejdsplads, så alle har lyst til at gå på arbejde og føler sig godt tilpas. God trivsel er samtidigt et vigtigt udgangspunkt for at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Alle har et ansvar for, at alle trives, mens de er på arbejde.

Trivsel er et samspil mellem mange faktorer, herunder psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø og ledelse. Fungerer det, viser det sig bl.a. i engagerede medarbejdere og et lavt sygefravær, som er til alles fordel.

 

Hvad skaber trivsel?

Inden for det psykiske arbejdsmiljø taler man om de tre diamanter og de seks guldkorn. De medvirker til, at medarbejderne har det godt og mindsker risikoen for, at de bl.a. bliver ramt af stress.
 
De tre diamanter er god samarbejdsevne, tillid og retfærdighed på arbejdspladsen, som er en vigtig base for, at guldkornene kan leve på arbejdspladsen
 
De seks guldkorn er:
 • Krav; Balance mellem krav og ressourcer 
 • Social støtte; Hjælpsomhed og positiv opmærksomhed på rette tid – medarbejdere imellem og mellem leder og medarbejder 
 • Mening; Betydningen af det udførte arbejde
 • Indflydelse; På arbejdsopgaver og arbejdsforhold
 • Forudsigelighed; Information om vigtige beslutninger med betydning for medarbejderens arbejde
 • Belønning; Anerkendelse, nye opgaver, højere løn, uddannelse etc.
   

Oprethold trivslen i hverdagens mange opgaver:

Udover at arbejde med de ovenstående diamanter og guldkorn, opretholder og udvikler I trivslen på jeres arbejdsplads ved bl.a. at:

 • fokusere på de ting, som fungerer på arbejdspladsen. Så bliver det lettere at løse problemerne
 • tage en åben snak om evt. problemer, og tag det som en lige så naturlig ting at tale om problemer med trivslen som med det fysiske arbejdsmiljø. Bliver det taget i opløbet, undgår det at udvikle sig til seriøse problemer
 • medvirke til at sikre en god omgangstone
 • respektere hinandens forskelligheder
 • skabe klarhed om, hvordan I arbejder med trivslen og hvilke initiativer, I iværksætter
 • have trivsel på dagsordenen til fx medarbejdermøder og MUS-samtaler.
   

Som arbejdsgiver er det dit ansvar:

 • at sikre, at dine ansatte ikke kommer fysisk eller psykisk til skade pga. et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det indebærer også, at de ikke bliver mobbet eller chikaneret
 • at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøspørgsmål herunder forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø.
   

Som medarbejder er det dit ansvar:

 • at medvirke til, at du og dine kolleger trives
 • at fortælle et medlem fra arbejdsmiljøgruppen eller ledelsen, hvis du oplever eller bliver bekendt med, at der foregår mistrivsel, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.